Zawsze blisko ludzi i kompetentnie

Serdecznie witam i dziękuję za odwiedzenie mojej strony,

znajdą Państwo tutaj informacje dotyczące mojej pracy parlamentarnej w Sejmie RP, pracy delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego w Radzie Europy oraz działalności w okręgu. Zawsze można zwrócić się do mnie o pomoc, czy interwencję. Zapraszam do mojego biura poselskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Z ostatniej chwili...

Referendum szkolne

Nie zgadzasz się na zmiany w systemie edukacji, które rząd chce wprowadzić już od 1 września 2017r.?
Dołącz do akcji i pomóż zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji! Stąd możesz pobrać kartę do zbierania podpisów. Zebrane podpisy możesz dostarczyć do biura poselskiego w Grodzisku Wielkopolskim. 

/-/ Killion Munyama

http://niepsujcieszkoly.pl/

Serdecznie zapraszam na spotkanie obywatelskie z parlamentarzystami, które odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim, 15 marca 2017 roku w Hotelu Behapowiec. Spotkanie będzie okazją porozmawiania o programie Polska Obywatelska 2.0. oraz o bieżących wydarzeniach i sytuacji w kraju i Europie.
/-/ Killion Munyama

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

DROGIE PANIE, życzę Wam każdego dnia, nie tylko dziś, dużo miłości, uśmiechu, szacunku i poszanowania Waszych praw.

/-/ Killion Munyama

Posiedzenie komisji ZPRE w Berlinie

W Berlinie, w dniach od 13 do 14 lutego br. odbyło się posiedzenie "No Hate Parliamentary Alliance" w ramach Komisji równości i niedyskryminacji. Na  konferencji omówione zostały min. takie tematy jak: zaufanie w mediach, socjologiczne powody zachowań oraz mowa nienawiści. W swoim wystąpieniu  poseł Killion Munyama skupił się na problemie jakim jest  podgrzewanie emocji wpisami w wirtualnym świecie przez osoby publiczne. Podkreślił również, że z założenia Internet jest agorą wolności oraz zarzewiem demokracji, jednakże stał się on współczesnym dzikim zachodem, w którym dyskurs przesączony jest nienawiścią, a co gorsza ta nienawiść przechodzi do świata realnego. W wystąpieniu poruszył  również kwestia dostosowania prawa do współczesnych realiów, aby w swoim działaniu było skuteczne.

Przygotowania do Forum Poland Africa Business

8 lutego br. Zespół Parlamentarny ds. Afryki gościł organizatorów Forum Poland Africa Business. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie w Hotelu Plaza .
Forum jest strategiczną platformą handlową do współpracy i partnerstwa oraz miejscem spotkań prezesów i przedsiębiorców z krajów afrykańskich i z Polski . Na forum zagoszczą znaczące i wybitne firmy, przedsiębiorstwa z Polski i Afryki :bankowcy, inwestorzy i producenci. Poprzez rozwój zdrowych relacji biznesowych forum oferuje autentyczną możliwość pomocy polskim oraz afrykańskim przedsiębiorcom.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy-Pierwsza Część Sesji 2017


Podczas pierwszej części Sesji ZPRE w Strasburgu, która odbyła się w dniach od 23 stycznia do 27 stycznia br, Poseł Killion Munyama zasiadający w Komisji Równości i Niedyskryminacji, swoje wystąpienie poświęcił  problemomi cyberdyskryminacji i nienawiści w Internecie, które cały czas narastają i stają się  nieugiętym sposobem dyskryminacji oraz zadawania bólu słowem . Reasumując swoje wystąpienie podkreślił, że konieczna  jest dobra edukacja szczególnie dzieci i młodzieży jak bronić się przed złem hejtu i nienawiści Internetowej."Wolność słowa bowiem zaczyna i kończy się tam, gdzie nie krzywdzimy nikogo swoją wypowiedzią".

Misja Gospodarcza do Zambii

W dniach od 19-11- 2016 do 25-11- 2016, jako przedstawiciel Sejmu RP, Poseł Killion Munyama wziął udział w Misji Gospodarczej do Zambii. Głównym organizatorem misji była Krajowa Izba Gospodarcza, podtawowym celem misji było nawiązanie współpracy w dziedzinie energetyki, mechanizacji rolnictwa, infastruktury drogowej i górnictwa oraz w branży medycznej. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy KIG, a Zambijską Izbą Gospodarczą i Inwestycyjną. Poseł jako przewodniczący Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP spotkał się z Zambijsko-Polską Grupą Parlamentarną w Parlamencie Zambii. 

Forum Gospodarcze Polska-Senegal

Oficjalna wizyta Prezydenta Senegalu Pana Macky’ego Salla, w dniu 27 października br. była okazją do zorganizowania Forum Gospodarczego  Polska- Senegal. Senegal jest jednym z bogatszych krajów Afryki Zachodniej prowadzący aktywną politykę zagraniczną, a co za tym idzie pewnym rynkiem zbytu.  Bardzo dobrym przykładem współpracy polsko-senegalskiej jest Polska Grupa Azoty, która obejmuje tam wydobycie fosforytów. W wydarzeniu  udział wziął również poseł Killion Munyama przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, który jako współorganizato i uczestnik  wcześniejszych misji gospodarczych do innych krajów afrykańskich, jest pełen optymizmu po zakończonym forum, co do przyszłości współpracy pomiędzy oboma państwami. W forum również liczny udział wzięli przedstawiciele polskich firm zainteresowanych współpracą pomiędzy krajami.

Komisja Komitetu Wykonawczego i Rady Zarządzającej AWEPA w Barcelonie

W dniach od 21 do 23 października 2016 r., poseł Killion Munyama jako szef polskiej sekcji AWEPA, uczestniczył w komisji Komitetu Wykonawczego i Rady Zarządzającej AWEPA w Barcelonie. Podczas posiedzenia przyjęto strategię działania na lata 2017-2021, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

Zaakcentowano w niej, że podczas gdy Europę dotknął kryzys ekonomiczny, a potem na tle uchodźców, w Afryce odnotowano postęp zarówno w sferze gospodarczej, jak i mechanizmów rządzenia. Wciąż ujawniają się jednak wspólne dla obu kontynentów groźby, np. terroryzmu, czy zmiany klimatyczne. Zbliżone są też wyzwania związane ze źródłami biedy, nierówności, konfliktów oraz z korupcją. AWEPA zamierza ponadto aktywnie włączyć się w rozwiązywanie kryzysu na tle migracyjno-uchodźczym.

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Gruzji

Przebieg wolnych, demokratycznych wyborów jest podstawą do ich ważności wyników końcowych każdego demokratycznego państwa. Od 2012 roku, Fundacja Solidarności Międzynarodowych w ramach misji  ODHIR/ OBWE wysyła swoich obserwatorów do różnych państw na wybory. Poseł Killion Munyama, jako członek delegacji Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniach od 5 do 9 października br. uczestniczył w obserwacji wyborów parlamentarnych w Gruzji.