Archiwum wiadomości

94.rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

foto. K. Nowicki

 

W 94. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego punktualnie o godzinie 11.00 pod pomnikiem u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi w Poznaniu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Jak to zwykle bywa w tego typu uroczystościach, były oficjalne przemowy władz poznańskich i wielkopolskich oraz składanie wieńców pod pomnikiem. W uroczystości wzięli również udział parlamentarzyści z Wielkopolski, min. posłowie: Killion Munyama i Rafał Grupiński. Pomimo deszczewej pogody nie zabrakło też licznie zgromadzonych mieszkańców Poznania. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy przeszli pod Kościół Farny przy Starym Rynku, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji powstańców. Po drodze pochód zatrzymywał się pod tablicami upamiętniającymi Powstanie Wielkopolskie, aby również pod nimi złożyć kwiaty.Życzenia świąteczne i noworoczne

Wspólne posiedzenie Komisji: ds. UE, SZ i KFP

W środę 19 grudnia 2012 roku poseł Killion Munyama wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Unii Europejskiej, Spraw Zagranicznych i Finansów Publicznych. W pierwszej części obrad rozpatrywano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.

 

Traktat zostanie zawarty pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji. Został sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

 

W drugiej części posiedzenia ustosunkowano się do projektu uchwały Sejmu RP - w trybie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu - zawierającego uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków.

Konferencja „Integracja Diaspory Afrykańskiej w Polsce”

Poseł RP, dr hab. Killion Munyama wygłosił w dniu 15 grudnia 2012 r. wykład na konferencji poświęconej zagadnieniu integracji diaspory Afrykańskiej w Polsce. Oprócz niego gośćmi byli m. in. Ambasador Kenii Wojciech Jasiński i poseł John Godson. Poruszane były min. kwestie dotyczące - integracji lokalnych, praw człowieka, monitoringu mediów, szerzenia właściwej wiedzy o swoich krajach i o Afryce, udziału w procesach kulturowych swoich regionów oraz współpraca z administracją publiczną. Podobnie jak inne grupy imigranckie, diaspora afrykańska w Polsce powiększa się z roku na rok, oprócz klasycznych kierunków jak studia, Afrykanie są obecni w różnych dziedzinach życia: sport, własny biznes, międzynarodowe korporacje, drobny handel bazarowy, polityka, sztuka, organizacje pozarządowe i wiele innych. Diaspora nie jest jednolitą grupą, gdyż pochodzi ze wszystkich stron kontynentu, co znaczy, że w Polsce są dziesiątki afrykańskich kultur. Konferencja miała miejsce w siedzibie Fundacji Dla Somalii w Warszawie i była otwarta dla publiczności.

Ostatnie posiedzenie Sejmu RP w roku 2012

W dniach od 10 do 14 grudnia 2012 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu RP. Głównym tematem obrad było m.in. rozszerzenie katalogu spraw, w których można przeprowadzić referendum lokalne. Uchwaliliśmy również zakaz zatrudniania w charakterze osoby pełniącej obowiązki w odniesieniu do stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa. >>> czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe Klubu Parlamentarnego PO

Życzenia składaja sobie: Premier Donald Tusk i Poseł Killion Munyama

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Taka właśnie radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu w Klubie Parlamentarnym PO, po pracowitym dniu i budżetowych głosowaniach dn. 13 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013 uchwalony

Deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. złotych, dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. złotych, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. złotych. Sejm uchwalił 11 grudnia br. budżet na 2013 rok. >>> budżet na rok 2013 przyjęty


Plan dla Polski - spotkanie w Grodzisku Wlkp.

Z powodu przyspieszenia terminu 29. posiedzenia Sejmu RP, poseł Killion Munyama nie mógł uczestniczyć osobiście w zapowiadanym 10 grudnia br. na godz. 16.00 spotkaniu z mieszkańcami Grodziska Wlkp. w Centrum Kultury Rondo. Na spotkanie przybyli jego współpracownicy - Jakub Juja i Hieronim Cichy oraz Senator RP Filip Libicki. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji programu Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski”. Wśród poruszanych przez mieszkańców tematów akcentowana była – zdaniem zebranych – trudna sytuacja rolników oraz przypadki wypłacania niskiej renty z KRUS w sytuacji, gdy rencista taki posiada na własność grunty rolne. Poruszano też problem nierówności w rynkowej konkurencji, wynikającej zwłaszcza właśnie z funkcjonujących różnych systemów ubezpieczeniowych. Poruszono także problem seniorów oraz trudnej sytuacji takich symbolicznych dla Wielkopolski przedsiębiorstw jak Zakłady Hipolita Cegielskiego.Uroczystość w Grodzisku Wlkp. upamiętniająca internowanych, więzionych oraz poszkodowanych przez PRL

Dnia 8 grudnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz samorządowych należących do Platformy Obywatelskiej: posłów, senatorów, radnych województwa wielkopolskiego, przewodniczących kół i powiatów, wszystkich członków Platformy oraz jej sympatyków. Celem zjazdu było upamiętnienie wszystkich, którzy zginęli podczas stanu wojennego w związku z tym, iż była to XXXI rocznica tego wydarzenia historycznego. Uroczystość tę połączono z tzw. „Spotkaniem Opłatkowym”, gdzie wszyscy przybyli dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia świąteczne.

 

O godz. 16:00 odbyła się Msza Święta w kościele na Placu Powstańców Wielkopolskich upamiętniająca internowanych, więzionych i poszkodowanych przez PRL podczas stanu wojennego. Następnie wszyscy udali się do Hotelu Groclin, by porozmawiać przy wspólnym stole, pochylić się nad wydarzeniami z 13 grudnia 1981 roku, ale też złożyć sobie świąteczne życzenia.

 

Wszystkich przybyłych powitał Poseł Adam Szejnfeld. Wygłosił on uroczyste przemówienie, w którym wskazał na potrzebę pamiętania o osobach poszkodowanych w wyniku stanu wojennego. Podkreślił tym samym ideę spotkania – pamięć nie o samym, niechlubnym dla Polski wydarzeniu, lecz o wszystkich ofiarach PRL-u. Uczczono je minutą ciszy. Następnie gości przyjął ciepłymi słowami Starosta Sławomir Górny, będący jednocześnie przedstawicielem Koła Granowsko-Kamienieckiego – organizatora spotkania – oraz Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, który w swym przemówieniu  wspomniał o mieszkańcu ziemi grodziskiej, jednej z ofiar stanu wojennego, która zginęła pamiętnego dnia w Kopalni Wujek.

 

Na uroczystość przybyli również inni znamienici goście: Poseł Killion Munyama (należący do Koła Granowsko-Kamienieckiego i będący także organizatorem spotkania), Posłanka Maria Małgorzata Janyska, Poseł Jakub Rutnicki, Senator Jan Filip Libicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Wicestarosta Grodziski Antoni Kłak, Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, a także przedsiębiorcy: Pan Michał Chojara oraz Pan Jacek Koralewski.

 

Chwile zadumy nad niechlubnym wydarzeniem historycznym przeplatały się z radosnym świątecznym nastrojem.

 Spotkanie wielkopolskich Parlamentarzystów PO z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Dnia 6 grudnia br. Poseł Killion Munyama wspólnie z pozostałymi Parlamentarzystami PO z Wielkopolski oraz przewodniczącym Rafałem Grupińskim spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Spotkanie z Prezydentem przebiegło w bardzo miłej, przedświątecznej atmosferze. Dyskutowano o sprawach ważnych zarówno dla kraju jak i dla Wielkopolski.

IX Konferencja Bezpieczeństwa w Będlewie k/Poznania

Dnia 6 grudnia 2012 r. Poseł Killion Munyama wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Będlewie. Odbywająca się po raz dziewiąty konferencja poświęcona była nowym kierunkom badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania. Skonfrontowane zostały projekty i dokonania wiodących polskich uczelni z oczekiwaniami służb siłowych co do narzędzi, jakimi chciałby się posługiwać w walce z przestępczością. Przeanalizowano, również światowe osiągnięcia w tej dziedzinie. Celem konferencji było zacieśnienie współpracy między ośrodkami naukowymi a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów, zdefiniowanie zagrożeń oraz wypracowanie narzędzi do coraz lepszej walki z przestępczością zorganizowaną, cybernetyczną oraz terroryzmem.

Dzień Białej Wstążki - 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

O przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet zaapelowali politycy Platformy Obywatelskiej w tym również Poseł Killion Munyama na czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej w ramach międzynarodowej kampanii "Białej wstążki" >>>> Konferencja prasowa

 

Kampania odbywa się w ramach światowych dni przeciw przemocy ze względu na płeć. 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet rozpoczyna się co roku 25 listopada. Organizacje pozarządowe i agendy rządowe na całym świecie nagłaśniają problem przemocy wobec kobiet. Dni przeciw przemocy kończy 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

 

We wtorek polski rząd jednomyślnie wyraził zgodę na podpisanie konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Konwencja nakłada na państwo takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia, przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją, monitorowanie i zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci.

 

/Źródło -http://www.klub.platforma.org/aktualnosci,article,dzie---bialej-wstazki--wideo-,1395.html/

28. Posiedzenie Sejmu RP

Zmiany w kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania karnego dotyczące m.in. skrócenia czasu postępowań sądowych to tylko niektóre z projektów, które rozpatrzą posłowie na 28. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad propozycjami przepisów ograniczających wpływ wahań kursów walut obcych na stosowanie tzw. procedur ostrożnościowo-sanacyjnych w finansach publicznych. Wśród rozpatrywanych zmian w prawie będzie także np. wydłużenie terminu na dostosowanie się do nowych wymogów dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Grodzisku Wlkp.

W dniu 4 grudnia 2012 r. Poseł Killion Munyama wspólnie z Burmistrzem Grodziska Wlkp. Henrykiem Szymańskim dokonali na drodze krajowej nr 32 uroczystego, symbolicznego otwarcia dwóch rond, które powstały w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej trasie. Prace remontowe na odcinku z Grodziska Wielkopolskiego do Ptaszkowa o długości około 3 km trwały niespełna 120 dni. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie DK-32 z ulicą Poznańską, Kościańską i Staszica, które stało się rondem. Wybudowano elementy bezpieczeństwa ruchu, przejść dla pieszych i zatok autobusowych. W ramach inwestycji powstała również droga serwisowa o długości 0,54 km oraz 1,27-kilometrowa ścieżka rowerowa. W ramach tej samej inwestycji na odcinku drogi krajowej nr 32 Wolsztyn – Rakoniewice – Grodzisk Wielkopolski zostało również przebudowane skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej, Europejskiej i Fabrycznej. W miejscu tym powstało rondo oraz oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej.

Życzenia z okazji Święta Górników

Poseł Killion Munyama skierował na ręce dyrektora Ośrodka Kopalń w Grodzisku Wielkopolskim - Pana Norberta Gamrota życzenia dla wszystkich górników i ich rodzin z okazji przypadającej w dniu dzisiejszym "Barbórki".

Życzenia dla Górników
Barbórka.pdf
Dokument PDF [311.7 KB]

Z mieszkańcami gminy Siedlec o "Planie dla Polski"

Dzięki zakrojonym na dużą skalę konsultacjom społecznym w ramach akcji "Plan dla Polski" Poseł Killion Munyama wspólnie z Senatorem Filipem Libickim spotkali się 3 grudnia br. z mieszkańcami gminy Siedlec, powiat wolsztyński. W ramach prowadzonych rozmów przedstawili stanowisko Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, czyli zamierzenia gospodarcze i społeczne  na najbliższe lata. Na spotkanie przybyło 27 Siedlczan, w tym wójt gminy Adam Cukier. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby uczestniczące w spotkaniu były zainteresowane propozycjami, oceniali je dobrze, ale też prezentowali co do niektórych obawy. Wśród poruszanych przez mieszkańców Siedlca tematów akcentowane było niezadowolenie samorządowych spółek komunalnych z przygotowywanej nowej ustawy o odpadach oraz zbyt szczegółowa sprawozdawczość przy rozliczaniu wszelkiego rodzaju dotacji. Poruszono także problem likwidacji szkół, trudność w znalezieniu odpowiedniej pracy przez młode osoby z wyższym wykształceniem oraz kwestię znalezienia dofinansowania dla projektu budowy gminnego domu pomocy społecznej.