Archiwum wiadomości 

Poseł Killion Munyama, z wizytą w Stałym Przedstawicielstwie przy NZ w Nowym Jorku

Na zaproszenie ambasadora RP przy NZ w Nowym Jorku, Pana Bogusława Winida, poseł Killion Munyama wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej walki z dyskryminacją. Dyskusja odbyła się 2 grudnia 2015  w Nowym Jorku. Wśród licznie biorących udział w panelu ambasadorów z różnych krajów, w wystąpieniu swym, poseł Munyama poruszył tematy dotyczące walki z dyskryminacją, przytaczając jednocześnie przykłady dobrych praktyk, które warto powielać, łącząc ze skutecznymi kampaniami społecznymi, których efektem będzie budowanie tolerancji wśród społeczeństwa. 

Wykład posła dr hab. Killiona Munyama w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku 

Podczas wizyty w Nowym Jorku, poseł Killion Munyama gościnnie wygłosił wykład w Polskim Instytucie Naukowym PIASA. Tematem wykładu były; Alternatywne kierunki współpracy gospodarczej Polski w dobie nasyconego rynku  UE. Bardzo liczne grono zebranych słuchaczy z zainteresowaniem słuchało wykładu przygotowanego przez Pana dr hab. Killiona Munyama.  Po zakończonym wykładzie odbyła się długa i wyczerpująca dyskusja pomiędzy wykładowcą, a słuchaczami, którzy zadawali mnóstwo pytań nie tylko dotyczących tematyki wykładu.  

Posiedzenie komisji ds. migracji, uchodżców i osób przesiedlonych  w Paryżu

W dniach od 14 do 17 grudnia br. poseł Killion Munyama wziął udział w posiedzeniu komisji ds. migracji, uchodźców i osób przesiedlonych. Komisja zatytuowana była "Comprehensive humanitarian and political response to the migration and refugee crisis in Europe". W wystąpieniach swych poseł poruszył problem zarządzania migracją, która jest wyzwaniem przyszłości nie tylko w Europie ale na całym świecie.