Archiwum wiadomości

Wizyta Prezydenta RP w Grodzisku Wlkp.

Środa, 30 listopada 2011 r. była wyjątkowym dniem dla Grodziska Wielkopolskiego. Miasto odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Celem prezydenckiej wizyty było spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu grodziskiego oraz wręczenie medali za długoletnie pożycie mieszkającym tu parom małżeńskim. Zanim rozpoczęło się spotkanie z udziałem głowy państwa, Bronisław Komorowski wziął udział w briefingu przed grodziskim Starostwem, podczas którego komentował dla mediów bieżącą sytuację polityczną. Następnie w towarzystwie wojewody wielkopolskiego, starosty i wicestarostów grodziskich, a także wójtów i burmistrzów wszedł na płytę Grodziskiej Hali Sportowej, witany brawami przez kilkusetosobową publiczność. W spotkaniu z Prezydentem RP – udział wziął również Poseł Powiatu Grodziskiego – Killion Munyama.

 

zdjęcia:  Foto Studio Express Błażejczak & Biechowiak s.c.

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Grodziskiego

29 listopada 20111 r. odbyła się wyjazdowa Sesja Rady Powiatu w malowniczym Dworze Niemierzyce w gminie Granowo, podczas obrad byli obecni radni tej gminy oraz wójt, sekretarz i skarbnik. Szczególnym gościem podczas sesji był Killion Munyama - dawniej radny powiatu grodziskiego, potem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a od październikowych wyborów parlamentarnych, poseł na Sejm RP.


Z tej okazji, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Ryszard Balcerek wraz ze starostą grodziskim Mariuszem Zgaińskim, złożyli Killionowi Munyamie serdeczne gratulacje. Jak podkreślili, „to zaszczyt dla naszego powiatu, że w polskim parlamencie mamy tak wspaniałego reprezentanta”.


Dziękując za miłe słowa, nowo wybrany poseł zapewnił, że zamierza intensywnie pracować i będzie starał się dążyć do rozwiązywania problemów, jakie dotykają m.in. samorządy. Killion Munyama zaprosił też wszystkich zainteresowanych do swojego biura poselskiego, które jak zapowiedział otwarte zostanie w Grodzisku Wlkp. prawdopodobnie już w styczniu.

Otwarcie drogi Karczewo - Granówko

W czwartek 24 listopada otwarto w części wybudowany i wyremontowany odcinek drogi powiatowej Nr 3585P na odcinku Karczewo - Jaskółki - Granówko. W ramach inwestycji zrealizowano budowę drogi na odcinku Jaskółki – Granówko oraz remont drogi na odcinku Karczewo – Jaskółki. W uroczystym otwarciu odcinka, poza władzami Powiatu oraz wójtami Granowa i Kamieńca, udział także wzięli m.in. poseł na Sejm RP Killion Munyama, senator Jan Filip Libicki oraz Aneta Budnik, naczelnik Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Święto Niepodległości w Wielichowie

Dni Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

9 listopada przypada Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Nowo zaprzysiężony Poseł Killion Munyama, którego ostatnio dotknęły przejawy nietolerancji został zaproszony razem z Rafałem Pankowski ze Stowarzyszenia "Nigdy więcej" do programu Polsat News.Od Elekta do Posła

Posłowie debiutanci do których należy również Killion Munyama musieli odbyć  szkolenia , które dotyczyły organizacji Sejmu, trybu uchwalania ustaw, wykonywania mandatu poselskiego, tworzenia biur poselskich, składania oświadczeń majątkowych i zasad chronienia informacji niejawnych. Jako dotychczasowy radny Sejmiku Wielkopolskiego Poseł elekt Killion Munyama musiał złożyć mandat i w poniedziałek 7.11.2011 r. stwierdzono jego wygaśnięcie. W tym samym dniu nastąpiła uroczystość wręczenia zaświadczeń przez PKW. W Sali Kolumnowej  Sejmu otrzymał on zaświadczenie o pełnieniu mandatu Posła na Sejm RP VII kadencji.   Był  to dla niego bardzo doniosły moment - satysfakcjonujący go jako wieloletniego samorządowca. Drugi jeszcze bardziej wzruszający był  w dniu 8.11.2011 r., kiedy po raz pierwszy zasiadł z innymi nowo wybranymi posłami w ławach Sejmu RP na Wiejskiej i złożył ślubowanie.