Archiwum wiadomości

Spotkanie z ambasadorami krajów afrykańskich

20-11-2013 odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki z udziałem 16 ambasadorów i przedstawicieli dyplomatów akredytowanych w Polsce. Rozmowy dotyczyły współpracy z Parlamentem polskim oraz kongresu współpracy polsko-afrykańskiej "Poland Afryka", który odbędzie się w Łodzi 26-27 listopada br. pod patronatem między innymi Parlamentarnego Zespołu ds Afryki.

Podpisanie umów o współpracę

W dniu 15 listopada 2013 r.  w siedzibie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu miało miejsce  uroczyste podpisanie umów o współpracy z interesariuszami zewnętrznymi:
Fundacją „Akademia Zdrowych Pleców” na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami  Postawy, Firmą Sumer Sp. z o.o. oraz Firmą PHU FENIKS.
Patronat honorowy nad spotkaniem objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr hab. Killion Munyama.
Podpisanie wyżej wspomnianych  umów rozpoczyna  współpracę, której owoce pozwolą na dalszy dynamiczny  rozwój uczelni, podnoszenie jakości kształcenia oraz przyniosą wymierne korzyści studentom i absolwentom WSEiT.

Inauguracja cyklu wykładów poświęconych programowi rządowemu "Go Africa"

Dnia 15 listopada br. Poseł Killion Munyama zainaugurował w Zespole Szkół w Wolsztynie  cykl spotkań z młodzieżą podczas, których omawiane będą kluczowe tematy dotyczące pozycji Afryki we współczesnym świecie.

Poseł, z pochodzenia Zambijczyk, znający dobrze kwestie dotyczące Afryki  chce poprzez cykl wykładów przybliżyć młodzieży z jego okręgu wyborczego program rządowy "Go Africa", który jest platformą umożliwiającą rozwój współpracy gospodarczej jak również  instrumentem promującym polskie produkty w krajach afrykańskich. 

Lokalne społeczności świętują niepodległość!

Uroczystości ku czci poległych za niepodległość, z udziałem 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa odbyły się w Grodzisku Wielkopolskim pod Pomnikiem Wdzięczności dnia 10 listopada 201 3r. Uczestnicy w tym obecny na uroczystości Poseł Killion Munyama przemaszerowali pod pomnik po mszy św. za Ojczyznę z Kościoła pw. św. Jadwigi.

Przed pomnikiem odbył się Apel Pamięci, oddano salwę honorową, złożone zostały wiązanki  kwiatów i zapalono znicze. 

Po uroczystościach w Grodzisku Wlkp. Poseł Killion Munyama udał się do Wielichowa,  gdzie również w tym dniu odbywały się uroczystości związane z 95 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Lokalne społeczności świętują niepodległość!

Dni Konga w Ministerstwie Gospodarki

W ciągu ostatnich 10 lat sześć na dziesięć najprężniej rozwijających się gospodarek świata to kraje afrykańskie. Charakteryzują się one chłonnym rynkiem, na którym polscy przedsiębiorcy mają olbrzymie szanse rozwoju, szczególnie w Republice Konga– powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas „Dni Konga Brazzaville”, które odbyły się w Ministerstwie Gospodarki 4 listopada 2013 r. W panelu dyskusyjnym uczestniczył również Poseł Killion Munyama.

>>>> więcej na stronie Ministerstwa Gospodarki