Archiwum wiadomości

Spotkanie obywatelskie na Śląsku

Stanowisko w sprawie zapowiadanych przez PiS zmian w prawie samorządowym

S T A N O W I S K O samorządowców oraz działaczy Platformy Obywatelskiej RP Wielkopolski północno-zachodniej w sprawie zapowiadanych przez PiS zmian w prawie samorządowym, w tym ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Samorządowcy oraz działacze Platformy Obywatelskiej RP północno-zachodniej Wielkopolski (Okręg Pilski) wyrażają stanowczy protest przeciwko zapowiadanym przez rząd i większość parlamentarną PiS zmianom w samorządowym prawie wyborczym, w tym ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z mocą wsteczną.

Podzielamy stanowisko przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego, że zapowiedzi PiS i niektórych innych partii politycznych wpisują się w mechanizm niszczenia sprawdzonych przez ostatnie ponad ćwierćwiecze polskich instytucji. Najgorszym rozwiązaniem jakie partia rządząca mogłaby podjąć, to zamach na najlepiej działającą sferę państwa - trójszczeblowy samorząd terytorialny. Przypominamy tym, którzy tak często powołują się na wolę suwerena, że rolę organów wykonawczych gmin pełnią osoby pochodzące z woli wyboru mieszkańców, a nie z nadania politycznego czy urzędniczego mianowania.

Podkreślamy, że projekt w proponowanej formie byłby nie tylko działaniem prawa wstecz, ale oznaczałby także pozbawienie części obywateli gwarantowanego w art. 169 Konstytucji RP biernego prawa wyborczego oraz odebranie obywatelom prawa demokratycznej oceny wcześniej wybranego wójta, burmistrza albo prezydenta, co jest ograniczeniem zakresu ich czynnego prawa wyborczego, wynikającego z art. 62 Konstytucji.

Samorządowcy oraz działacze
Platformy Obywatelskiej RP 
Wielkopolski północno-zachodniej
OKRĘG PILSKI

Chodzież, dnia 18 lutego 2017r.

Posiedzenie komisji ZPRE w Berlinie

W Berlinie, w dniach od 13 do 14 lutego br. odbyło się posiedzenie "No Hate Parliamentary Alliance" w ramach Komisji równości i niedyskryminacji. Na  konferencji omówione zostały min. takie tematy jak: zaufanie w mediach, socjologiczne powody zachowań oraz mowa nienawiści. W swoim wystąpieniu  poseł Killion Munyama skupił się na problemie jakim jest  podgrzewanie emocji wpisami w wirtualnym świecie przez osoby publiczne. Podkreślił również, że z założenia Internet jest agorą wolności oraz zarzewiem demokracji, jednakże stał się on współczesnym dzikim zachodem, w którym dyskurs przesączony jest nienawiścią, a co gorsza ta nienawiść przechodzi do świata realnego. W wystąpieniu poruszył  również kwestia dostosowania prawa do współczesnych realiów, aby w swoim działaniu było skuteczne.

Przygotowania do Forum Poland Africa Business

8 lutego br. Zespół Parlamentarny ds. Afryki gościł organizatorów Forum Poland Africa Business. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie w Hotelu Plaza .
Forum jest strategiczną platformą handlową do współpracy i partnerstwa oraz miejscem spotkań prezesów i przedsiębiorców z krajów afrykańskich i z Polski . Na forum zagoszczą znaczące i wybitne firmy, przedsiębiorstwa z Polski i Afryki :bankowcy, inwestorzy i producenci. Poprzez rozwój zdrowych relacji biznesowych forum oferuje autentyczną możliwość pomocy polskim oraz afrykańskim przedsiębiorcom.