Archiwum wiadomości

Wesołych Świąt!

36. Posiedzenie Sejmu RP

foto. K. Białoskórski

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego usprawniające pracę e-sądów i zwiększające prawa dłużników to tylko jedna z decyzji podjętych przez posłów w ostatnim dniu 36. posiedzenia Sejmu. Izba przyjęła również informację ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Posłowie poparli także poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Ponadto, Sejm wysłuchał informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT S.A.

czytaj więcej>>>>

35. Posiedzenie Sejmu RP

foto. K. Białoskórski

W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o odrzuceniu wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu i wybranie Piotra Glińskiego na premiera. W głosowaniach Sejm uchwalił również zmiany w prawie dotyczące m.in. zwiększenia stabilności SKOK-ów. Izba znowelizowała też przepisy w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Sejm przyjął także większość poprawek Senatu do kilku ustaw, m.in. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz o środkach ochrony roślin. Ponadto, w czasie piątkowych obrad posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu projekty nowelizacji kodeksu karnego oraz postępowania karnego.

czytaj więcej >>>> 

Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Sportowego Gminy Kamieniec

Dnia 1 marca 2013 r. Poseł Killion Munyama podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia Sportowego Gminy Kamieniec, przekazał środowiskowemu Kołu LOK w Kotuszu (gm. Kamieniec) broń sportową na potrzeby szkolenia młodzieży.