Archiwum wiadomości

Konferencja w Lagos

 

W dniach od 29-03-2015 do 1-04-2015 roku, poseł Killion Munyama był delegatem Rządu Polskiego w Lagos (Portugalia), gdzie wziął czynny udział w konferencji  poświęconej „ Dialogowi Migracji Północ-Południe”. W swoim wystąpieniu poseł przedstawił pozycję Polski w tematyce migracji północ- południe oraz migracji z krajami wschodnimi do Polski. W konferencjach podkreślał znaczenie współpracy rozwojowej dla krajów afrykańskich oraz podjęcie wysiłków w zwalczaniu handlu ludźmi, a także nielegalnej migracji. W tychdniach odbyło się również spotkanie z parlamentarzystami Algierii, Maroka, Jordanii, Portugalii, Czech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, które poświęcone było polityce migracji i jej rozwojowi.

Spotkanie Posła z Uczniami Szkoły Podstawowej w Łubnicy

Dnia 27 marca 2015 roku, na zaproszenie Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnicy, Poseł Killion Munyama  wygłosił gościnnie wykład dla uczniów tamtejszej szkoły. Niezwykle sympatyczne spotkanie Posła z uczniami odbyło się w dwóch grupach wiekowych w klasach od 1-3 i 4-6. Pierwsze spotkanie odbyło się z młodszą grupą dzieci. Poseł opowiedział dzieciom jak żyją ich rówieśnicy w Afryce, jak wygląda ich szkoła a także o dzikiej i pięknej przyrodzie afrykańskiej .Szczerość pytań i odpowiedzi niejednokrotnie była zaskakująca i zabawna. Na spotkaniu ze starszą grupą uczniów Poseł poruszył tematy związane z jego pracą w Sejmie RP oraz gospodarką w kraju i na świecie. Na zakończenie były podziękowania oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Światowy Dzień Inwalidy

W dniu 21 marca br. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Wolsztynie, Poseł Killion Munyama gościł na uroczystości Światowego Dnia Inwalidy, która zorganizowana została w restauracji Montana w Karpicku. Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania, Poseł złożył życzenia z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz wręczył okolicznościowy adres na ręce prezesa stowarzyszenia.