Archiwum wiadomości

Spotkanie Parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Dnia 15 marca br. w ramach spotkań #ObywatelskaWielkopolska, Grodzisk Wielkopolski gościł parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców Grodziska Wlkp oraz okolicznych powiatów, Pani premier Ewa Kopacz, Waldy Dzikowski, Killion Munyama oraz Jacek Tomczak. Spotkania parlamentarzystów PO, w całej Polsce, to głównie dyskusje z Polakami na tematy bieżące, a przede wszystkim  obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju, jak również skutkom szybko przeprowadzanych zmian i reform partii rządzącej, o których codziennie słyszymy. Frekwencja dopisała. Na spotkanie przybyło blisko 150 osób. Całemu spotkaniu towarzyszyły ciekawe dyskusje na temat strategii obrony demokracji, możliwości połączenia się z innymi ugrupowaniami politycznymi. Nie mogło obyć się bez poruszenia takich ważnych tematów jak; sieć szpitali, problemu jakim jest zdobywanie specjalizacji lekarskich czy zakupu nowego sprzętu dla wojska.  Dużo czasu w dyskusji zajęło miejsce reformy edukacji, która wchodzi w życie we wrześniu 2017 oraz planowana przez Prawo i Sprawiedliwości reforma samorządowa. . Najbardziej zaskakujące publiczność pytanie padło z ust ucznia 3 klasy gimnazjum, który zapytał, o kierunek polskiej dyplomacji zagranicznej po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską.

Forum Gospodarcze Polska - RPA

Dnia 29.03.2017 Poseł Killion Munyama, jako przewodniczący parlamentarnego zespołu ds Afryki miał zaszczyt być panelistą podczas południowo-afrykańskiego forum zorganizowanego przez krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA oraz Ambasadą RPA w Warszawie z udziałem przedstawicieli firm południowoafrykańskich oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy na rynku RPA. Podczas Forum przekazane zostały informacje nt. stanu i perspektyw rozwoju gospodarki południowoafrykańskiej oraz możliwości w obszarze wymiany handlowej i inwestycji z RPA, ze szczególnym uwzględnieniem Prowincji KwaZulu Natal

Forum Poland -Africa Business

Poseł Killion Munyama miał zaszczyt otwierać forum POLAND-AFRICA BUSINESS dotyczące tematów gospodarczych oraz współpracy biznesowej rynku polskiego z afrykańskim . POLAND AFRICA BUSINESS (PAF) FORUM jest strategiczną platformą handlową do współpracy i partnerstwa oraz miejscem spotkań prezesów i przedsiębiorców z krajów afrykańskich i z Polski. Na Forum gościły znaczące firmy, bankowcy, inwestorzy, producenci, małe i duże przedsiębiorstwa, jak również wysokiego szczebla decydenci z rządu polskiego i afrykańskiego. Poprzez rozwój zdrowych relacji biznesowych forum oferuje autentyczną możliwość pomocy polskim oraz afrykańskim firmom do promowania swojej działalności w Afryce i w Polsce. Celem Poland Africa Business Forum jest utworzenie światowej klasy platformy dla strategicznej współpracy gospodarczej, rozwoju handlu i integracji między prezesami i przedsiębiorstwami w Afryce i w Polsce. Na PAB Forum 2017, Prezesi, Dyrektorzy Zarządzający, Managerowie oraz inni goście z różnych sektorów gospodarki poznawali dogłębniej środowisko rynku biznesowego Afryki oraz strategiczne rozwiązania biznesowe, korzystne dla obu stron, które były omawiane i prezentowane przez najlepszych prezesów i znawców afrykańskiego i polskiego biznesu. Na forum prezentowane były korzyści oraz omawiane wyzwania z perspektywy sektora prywatnego i rządowych ram regulacyjnych. PAB Forum 2017 jest organizowany nie tylko dla prezesów wiodących firm w całej Afryce i w Polsce, ale jest również otwarty dla decydentów, liderów biznesowych dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem ich działalności i rozszerzeniem na nowe rynki zarówno w Polsce, Afryce i Europie. 

Komisja Równości i Niedyskryminacji w Paryżu

W Dniach  20-201 marca, Poseł Killion Munyama wziął udział w Komisji Równości i Niedyskryminacji w Paryżu. Podczas posiedzenia komisji, zatwierdzony został protokół w sprawie równości
i niedyskryminacji z dnia 23-26-01-2017, w sprawie Ochrony kobiet uchodźców przed przemocą ,
a także zatwierdzono i przyjęto projekty uchwały o Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową (21marca). Poseł Killion Munyama przedstawił wstępny raport na temat promowania różnorodności i równości w polityce. Omówione zostały odpowiedzi 32 narodowych parlamentów na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym raportu.