Archiwum wiadomości

Prywatny sukces Posła

5 października 2012 r. Rada Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej roprawy habilitacyjnej pt. "Economic Growth and Financial Development in Sub-Saharan African Countries" nadała Posłowi dr Killionowi Munyama tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Więcej >>> Felietony Posła

Spotkanie z Burmistrzem i Starostą Obornik

Dnia 29 października 2012 r. Poseł Killion Munyama, podczas dyżuru poselskiego w Obornikach spotkał się z burmistrzem Obornik Wlkp. - Tomaszem Szramą i starostą powiatu obornickiego - Adamem Olejnikiem. Jeden z tematów rozmów dotyczył, wpisania do wieloletniej prognozy finansowej województwa wielkopolskiego, inwestycji budowy północnej obwodnicy Obornik.Gimnazjaliści z Kamieńca z wizytą w Sejmie RP

25 października 2012 r. 45 uczniów i 4 wychowawczynie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńcu było gośćmi Posła Killiona Munyamy w Sejmie RP na ul. Wiejskiej. Pan Poseł wraz z panią przewodnik oprowadził młodzież po gmachu sejmowym. Pani przewodnik opowiedziała o polskim parlamentaryzmie i zasadach funkcjonowania organów państwa. Zwiedzanie zakończyło się w holu Senatu.

>>>> czytaj więcej o wizycie kamienieckich gimnazjalistów w stolicy >>> sprawozdanie z wycieczki do Warszawy


24 posiedzenie Sejmu RP

foto. Krzysztof Białoskórski

Pierwszego dnia 24. posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt ustawy budżetowej na rok 2013.

czytaj więcej >>>>  sejm.gov.pl

Forum Współpracy Rozwojowej

W piątek, 19 października 2012 r. Poseł Killion Munyama razem z Senatorem Filipem Libickim, na zaproszenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europosła Filipa Kaczmarka, uczestniczyli w II Wielkopolskim Forum Współpracy Rozwojowej. Parlamentarzyści zaprezentowali pracę i dotychczasowy dorobek  Zespołu ds. Afryki, którego są w Sejmie członkami i w którego pracach aktywnie uczestniczą.Pożegnanie Ambasadora USA Lee A. Feinstein'a

W czwartek, 17 października 2012 r. o godz. 20.00 miało miejsce uroczyste pożegnanie Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Lee A. Feinstein’a, kończącego misję dyplomatyczną w Polsce. Spotkanie odbyło się w rezydencji Państwa Feinstein w Warszawie. W pożegnaniu brał udział Poseł Killion Munyama, członek Parlamentarnego Zespołu Polska - Stany Zjednoczone. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili „Kayah” oraz Marcin Wyrostek.


Era Schaeffera

W dniu 16 października 2012 r. w ramach prac  Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Killion Munyama obejrzał w Teatrze Studio w Warszawie  IV edycję Ery Schaeffera.

ERA SCHAEFFERA to Gala Improwizacji, spotkania twórców muzyki, teatru, plastyki, tańca, wpisane w zastosowaną w widowisku technikę collage, festiwal wyobraźni stymulowanej dźwiękiem, obrazem, ruchem, słowem, a przede wszystkim hołd dla sztuki, która okazuje się być wartością nadrzędną. To energetyczne widowisko multimedialne, zawierające większość elementów twórczości Prof. Bogusława Schaeffera. We wszystkich wersjach ERY SCHAEFFERA, biorą udział wspaniali artyści, dla których Schaeffer jest niedościgłym autorytetem i twórcą , a ich udział traktują nie jako zawodowe wyzwanie, ale jako splendor.

W tym roku do projektu dołączyli kolejni artyści zafascynowani osobą Mistrza. Wśród nich młode osoby i doświadczeni twórcy. Gościem specjalnym 4 edycji był Prof. Richard Demarco, który poświęcił ogromną energię i pracę w promocję, jak sam się wyraził "największego współczesnego twórcy europejskiego Bogusława Schaeffera". 

Posiedzenia Rad Społecznych Szpitali

Dnia 15 października 2012 r. Poseł Killion Munyama brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz przewodniczył Radzie Społecznej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Na obydwu posiedzeniach poruszano sprawy bieżące szpitali, wysłuchano sprawozdań z ich działalności oraz podjęto uchwały zmian w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian planu finansowego i inwestycyjnego na 2012 r. oraz w sprawie wyrażenia opinii na temat wzięcia przez szpital w Kościanie, udziału w projekcie pt. „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”.

Podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 „Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom?” Deanna Beisser


Drodzy Nauczyciele!

W dniu waszego święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej pragnę złożyć na Wasze ręce serdeczne podziękowania za: trud kształcenia, cierpliwość, wytrwałość, wyrozumiałość jaki wkładacie Państwo w wychowanie i edukacje młodego pokolenia. Jednocześnie życzę, aby Państwa wysiłek owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w podopiecznych szlachetne i ambitne aspiracje. Niech codziennej pracy w placówkach oświatowych towarzyszą: spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, zaufanie i szacunek społeczeństwa.

Z poważaniem

/-/ Killion MunyamaŻyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzien_Nauczyciela (2).jpg
Plik JPG [206.0 KB]

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Grodziskim UTW

W dniu 8 października 2012 r. w sali C. K. "Rondo", miała miejsce uroczysta inauguracja kolejnego, piątego już roku akademickiego GUTW.

Przybyłych na tę uroczystość studentów i zaproszonych gości powitała przewodnicząca GUTW - pani Agnieszka Stopa, omawiając jego zamierzenia programowe.

Otwarcia Roku Akademickiego dokonał dr inż. Włodzimierz Łęcki - honorowy rektor GUTW, po czym udzielono głosu obecnym na Sali gościom. Głos zabrał pan poseł ale i jednocześnie starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dr hab. Killion Munyama , podkreślając jak ważne w życiu są życzliwość i wsparcie w trudnych sytuacjach. Kończąc swoje krótkie wystąpienie życzył wszystkim studentom UTW w Grodzisku Wlkp. - pomyślności.