Archiwum wiadomości

Forum Gospodarcze Polska-Senegal

Oficjalna wizyta Prezydenta Senegalu Pana Macky’ego Salla, w dniu 27 października br. była okazją do zorganizowania Forum Gospodarczego  Polska- Senegal. Organizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Agence  Nationale Pour la promotion de l'investissement et des grands travaux – APIX.  Forum Gospodarcze Polska-Senegal, było niebywałą okazją, do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami rządowymi jak również przedsiębiorcami senegalskimi. Jak wiadomo Senegal jest jednym z bogatszych krajów Afryki Zachodniej prowadzący aktywną politykę zagraniczną a co za tym idzie pewnym rynkiem zbytu.  Bardzo dobrym przykładem współpracy Polsko-Senegalskiej jest Polska Grupa Azoty, która obejmuje tam wydobycie fosforytów. W wydarzeniu  udział wziął również poseł Killion Munyama przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, który jako współorganizato i uczestnik  wcześniejszych misji gospodarczych do innych krajów afrykańskich, jest pełen optymizmu po zakończonym forum, co do przyszłości współpracy pomiędzy oboma państwami. W forum również liczny udział wzięli przedstawiciele polskich firm zainteresowanych współpracą pomiędzy krajami.

Komisja Komitetu Wykonawczego i Rady Zarządzającej AWEPA w Barcelonie

W dniach od 21 do 23 października 2016 r., poseł Killion Munyama jako szef polskiej sekcji AWEPA, uczestniczył w komisji Komitetu Wykonawczego i Rady Zarządzającej AWEPA w Barcelonie. Podczas posiedzenia przyjęto strategię działania na lata 2017-2021, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

Zaakcentowano w niej, że podczas gdy Europę dotknął kryzys ekonomiczny, a potem na tle uchodźców, w Afryce odnotowano postęp zarówno w sferze gospodarczej, jak i mechanizmów rządzenia. Wciąż ujawniają się jednak wspólne dla obu kontynentów groźby, np. terroryzmu, czy zmiany klimatyczne. Zbliżone są też wyzwania związane ze źródłami biedy, nierówności, konfliktów oraz z korupcją. AWEPA zamierza ponadto aktywnie włączyć się w rozwiązywanie kryzysu na tle migracyjno-uchodźczym.

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Gruzji

Przebieg wolnych, demokratycznych wyborów jest podstawą do ich ważności wyników końcowych każdego demokratycznego państwa. Od 2012 roku, Fundacja Solidarności Międzynarodowych w ramach misji  ODHIR/ OBWE wysyła swoich obserwatorów do różnych państw na wybory. Poseł Killion Munyama, jako członek delegacji Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniach od 5 do 9 października br. uczestniczył w obserwacji wyborów parlamentarnych w Gruzji.

 

 Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej w Gdańsku