Archiwum wiadomości

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy-Pierwsza Część Sesji 2017


Podczas pierwszej części Sesji ZPRE w Strasburgu, która odbyła się w dniach od 23 stycznia do 27 stycznia br, Poseł Killion Munyama zasiadający w Komisji Równości i Niedyskryminacji, swoje wystąpienie poświęcił  problemomi cyberdyskryminacji i nienawiści w Internecie, które cały czas narastają i stają się  nieugiętym sposobem dyskryminacji oraz zadawania bólu słowem . Reasumując swoje wystąpienie podkreślił, że konieczna  jest dobra edukacja szczególnie dzieci i młodzieży jak bronić się przed złem hejtu i nienawiści Internetowej."Wolność słowa bowiem zaczyna i kończy się tam, gdzie nie krzywdzimy nikogo swoją wypowiedzią".

Spotkanie Noworoczne Powiatu Grodziskiego

Podsumowanie 2016 roku w powiecie grodziskim odbyło się 30 stycznia 2017 r. Aby wprowadzić licznie zaproszonych gości w uroczysty nastrój, na scenę zaproszono młodego gitarzystę Maksymiliana Maluśkiego, który przepięknym wykonaniem utworów muzycznych porwał widownię w niepowtarzalny nastrój, a następnie odbył się pokaz iluzjonisty Jakuba Walkowiaka, strażaka Komendy Powiatowej PSP. Po przywitaniu licznie przybyłych gości Pan Mariusz Zgaiński -  starosta

grodziski, dokonał ogólnego podsumowania minionego roku. W przemówieniu podkreślił najważniejsze cele, jakie udało się dokonać, a mianowicie zadania związane z modernizacją i rozbudową szpitala, jak również naprawa niektórych odcinków dróg powiatowych, a także sprawy związane z oświatą. Jako poseł ziemi grodziskiej swoje podziękowania do władz powiatu skierował poseł Killion Munyama. Podziękował za gospodarność oraz odważne posunięcia i decyzje, które mają na celu poprawę bytu lokalnej społeczności. Na koniec złożył serdeczne życzenia pomyślności w nowym 2017 roku.

/H.T/

Koncert Noworoczny w Wielichowie

Tradycyjnie, jak co roku w Wielichowie odbył się Koncert Noworoczny, którego gospodarzem była Pani Burmistrz Honorata Kozłowska. Na jej zaproszenie poseł Killion Munyama uczestniczył w uroczystym wydarzeniu, które odbyło się 20 stycznia br. Podczas wystąpienia podsumuwującego 2016r. Pani burmistrz podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę i pomoc oraz zachęciła do wspólnych rozmów i działań z korzyścią na rzecz lokalnej

społeczności. Po przemówieniach i złożonych życzeniach noworocznych zaproszonych gości, wieczór umilił program artystyczny w wykonaniu artysty kabaretowego Pana Czesława Jakubca.

/H.T/