Felietony Posła

Opublikowano 21 kwietnia 2013 r., 18.00

Co się wydarzyło w dalekim kraju?

Zgodnie z poczynioną w poprzednim felietonie obietnicą pozwolę sobie przedstawić efekty, jakie przyniosła polska wizyta polskiej delegacji w Nigerii. Jako jej członek, prowadzący forum biznesowe miałem bezpośrednią przyjemność obserwować rozmowy toczone między najważniejszymi przedstawicielami największych polskich przedsiębiorstw oraz ich nigeryjskimi odpowiednikami i przedstawicielami tamtejszego rządu. Gra toczyła się o wysoką stawkę, gdyż Nigeria jest najludniejszym spośród krajów afrykańskich liczącym ponad 160 milionów mieszkańców, który dzięki bogatym zasobom surowców naturalnych był w ostatniej dekadzie 4 najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Średnioroczny wzrost PKB na poziomie 10% rocznie pozwolił jej powiększyć swój potencjał o niemal 170% licząc od roku 2000 i skumulował potężny kapitał, który teraz nasi partnerzy chcą zainwestować w infrastrukturę, energetykę i przemysł.

 

Przechodząc do szczegółów. W polsko-nigeryjskim Forum Biznesowym uczestniczyło 190 przedstawicieli firm nigeryjskich. Z Polski w spotkaniu udział wzięło 26 spółek głównie z branży paliwowej, zbrojeniowej, energetycznej, transportowej, spożywczej i finansowej. Wśród polskich przedsiębiorstw znalazły się m.in. PKN Orlen, Grupa Lotos, Bumar, Łucznik, H. Cegielski, Kulczyk Investments, Ursus S.A., Solaris, Dawtona, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fibris, Izodom 2000 Polska, Trustee, Navimor, Ancora, Cenzin, Energoprojekt - Katowice czy Consus.

 

Podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a Nigerian Investment Agency. Zgodnie z porozumieniem nigeryjska agencja ma pomagać polskim przedsiębiorstwom w nawiązywaniu współpracy gospodarczej - będzie udzielała informacji o warunkach inwestowania i ewentualnej pomocy publicznej. Podpisano, także umowę o współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Gospodarki i nigeryjskim Ministerstwem Przemysłu, Handlu i Inwestycji. W ramach porozumienia Polska i Nigeria zobowiązały się do corocznych konsultacji na poziomie ministerstw, jeśli chodzi m.in. o projekty inwestycyjne czy plany przedsiębiorstw. Umowę o partnerstwie strategicznym podpisały, także polskie i nigeryjskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zgodnie z porozumieniem strony zobowiązały się do corocznych wzajemnych konsultacji politycznych.

 

Podczas Forum Biznesowego polskie firmy przeprowadziły obiecujące rozmowy m.in. w dziedzinach materiałów budowlanych, wyposażenia dla policji i innych służb oraz budownictwa cywilnego. Na obradach plenarnych obecny był komplet ministrów gospodarczych rządu nigeryjskiego.

 

Reasumując, dzięki tej wizycie polska gospodarka zdobyła silny przyczółek do ekspansji na kontynencie afrykańskim, dzięki któremu polskie firmy zyskały możliwość eksportu oferowanych przez nie produktów i usług na tamtym rynku. Mam uzasadnioną nadzieję, że w znaczącym stopniu przyczyni się to do rozwoju naszej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy i pozwoli na współuczestniczenie w nigeryjskim boomie gospodarczym z pożytkiem dla nas wszystkich.

 

/-/ Killion Munyama