Felietony Posła

Front antykryzysowy już jednolity.

Opublikowano 10 marca 2013 r., 21. 45

W ubiegłą środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. W efekcie najważniejsza dla kredytobiorców stopa referencyjna spadła do poziomu 3,25%. Jest to najniższy poziom w historii. Swoją decyzję Rada Polityki Pieniężnej umotywowała praktycznym brakiem zagrożenia inflacyjnego oraz zauważalnym spowolnieniem polskiej gospodarki, której w tej chwili potrzebny jest dostęp do tanich źródeł finansowania oraz obniżenie już istniejących obciążeń kredytowych, zarówno przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych.

 

Decyzja ta mimo, że praktycznie niezauważona przez media w istotny sposób wpisuje się w podejmowane przez Rząd działania mające wyprowadzić polską gospodarkę na ścieżkę stabilnego wzrostu. Wysiłek inwestycyjny, tak w sektorze publicznym jak i prywatnym będzie mógł być bowiem taniej finansowany co przełoży się na szybszy zwrot samej inwestycji.

 

By zobrazować to na przykładzie. Jeżeli w ramach programu Inwestycje Polskie finansowana będzie budowa nowych bloków energetycznych przy już istniejących elektrowniach to najpierw inwestor a w dalszej kolejności wykonawcy i podwykonawcy bloku zawierają kolejno umowy z bankami najpierw na samą inwestycje a następnie na kredyty obrotowe niezbędne wykonawcą. Gdy stopa procentowa kredytu spada wówczas z jednej trony rośnie zdolność kredytowa inwestora, który może dzięki temu otrzymać więcej środków i prowadzić inwestycje z większym rozmachem, z drugiej zaś koszt kredytu staje się niższy. Tańszy kredyt sprawia następnie, iż pieniądze włożone w inwestycje zwracają się szybciej ponieważ inwestor mniej, niż do tej pory musi oddawać z dochodu uzyskiwanego z inwestycji bankowi finansującemu. W efekcie inwestycja ma wyższą rentowność a potencjalnemu inwestorowi łatwiej jest podjąć decyzje o jej rozpoczęciu.

 

W przełożeniu na każdego z nas globalne zwiększenie inwestycji w gospodarce powoduje, że nabiera ona dynamiki. Powstały wzrost generuje zaś tak istotne miejsca pracy. Odciążenie gospodarstw domowych poprzez zmniejszenie wysokości rat kredytów hipotecznych powoduje, iż mają więcej pieniędzy na konsumpcje co koniec końców zwiększa ją.

 

Reasumując. Działania Rady Polityki Pieniężnej znacząco wspierają wysiłki Rządu mające na celu przezwyciężenie obecnie zaistniałej stagnacji gospodarczej. Mimowolnie stanowią odcinek silnego frontu skoncentrowanego na walce ze spowolnieniem gospodarczym i idącym za nim wysokim bezrobociem. Osobiście wierzę, że zaistniałe działania dadzą efekt już w drugiej połowie bieżącego roku, gdy z fazy planowania przejdzie w znacznie większym, niż obecnie stopniu w działanie, i gdy po okresie niepewności na nowo w umysłach naszych przedsiębiorców zagości odwaga do podejmowania coraz śmielszych wyzwań.

 

/-/ Killion Munyama