Felietony Posła

Krok dalej od katastrofy.

Opublikowano 16 czerwca 2013 r., 21.00

Od wielu lat coraz głośniej mówi się o katastrofie demograficznej jaka może nam grozić ze względu na coraz mniejszą dzietność społeczeństwa. Podejmując kolejny krok zaradczy na minionym posiedzeniu, Sejm uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty. Co to oznacza? Przede wszystkim niższe opłaty za przedszkole, wyższe dotacje dla samorządu.

 

Ustawa ogranicza do 1 zł opłatę, którą rodzice wnoszą za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz rekompensuje samorządom stratę z tego tytułu. Dodatkowo nowelizacja zakłada, że każdy 4-latek otrzyma miejsce w przedszkolu od 1 września 2015 roku, a trzylatek - od 1 września 2017 roku.

 

Ustawa gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację z budżetu państwa, którą będą otrzymywały od 1 września 2013 roku. Będzie ona przyznawana w odniesieniu do każdego dziecka korzystającego z edukacji przedszkolnej, bez względu na to, czy znajduje się ono w placówce publicznej, czy niepublicznej.

 

Dotacja na jedno dziecko w roku 2013 wyniesie 414 złotych (okres od września do grudnia), natomiast w roku 2014 - 1242 złote. Ma ona zrekompensować samorządom ubytki spowodowane niższymi opłatami wpływającymi od rodziców, ale też będzie źródłem finansowania dodatkowych etatów dla nauczycieli. Przyczyni się też do zwiększenia miejsc w przedszkolach. Wreszcie ma odciążyć obecnych i przyszłych rodziców finansowo i tym samym zmniejszyć ich ekonomiczne obawy przed powzięciem decyzji o poczęciu kolejnego dziecka.

 

Jest kolejnym krokiem, po dłuższych urlopach macierzyńskich i szeregu innych projektów mającym przybliżyć nas do zmiany demograficznego trendu i oddalić groźbę ekonomicznej zapaści, gdy proporcje pracujących do tych, którzy wyszli już z wieku produkcyjnego znacząco się zmienią. Likwiduje dla młodych rodziców kolejną barierę finansową i mentalną. Gwarantując bowiem miejsca w przedszkolach i żłobkach powoduje, że młody rodzic nie będzie musiał wybierać pomiędzy pracą a rodzicielstwem. Jednocześnie jedynie symboliczna odpłatność za przedszkole, czy żłobek da realne odciążenie dla młodych ludzi będących jeszcze na dorobku. Zlikwiduje tym samym kolejną finansową barierę stojącą na drodze do pierwszego, czy kolejnego dziecka.

 

Teraz ustawą zajmie się Senat, który jak z nadzieją sądzę przyjmie projekt ustawy bez zmian i w możliwie szybkim terminie, tak by jak najszybciej mogła ona wejść w życie wspierając to co powinno być dla nas najważniejsze troskę o kolejne pokolenia. O życie, które między innymi dzięki niej powstanie.

 

/-/ Killion Munyama