Felietony Posła

Krok we właściwym kierunku

 W najbliższy czwartek Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikuje konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące: tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. Dokument podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. Zwraca, również uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych, a także znaczenie dostępności np. do opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji.

Jeśli chodzi o prace na rzecz wyrównywania szans niepełnosprawnych konwencja jest punktem zwrotnym i wyzwaniem na przyszłość.

Warte podkreślenia jest, że do ratyfikacji konwencji dochodzi w wyniku wieloletnich prac i wspólnych wysiłków: rządu, posłów, senatorów, samorządów, a przede wszystkim środowisk osób niepełnosprawnych. Konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który dotyczy osób niepełnosprawnych, a zawarte w niej podejście do problemów niepełnosprawności jest niezwykle pragmatyczne i nowoczesne. Mówi on bowiem, że to nie niepełnosprawność, ale bariery, jakie napotykają w życiu osoby z różnymi dysfunkcjami są przyczyną trudności z włączaniem się tych osób w aktywne życie społeczne.

Ważnym aspektem dokumentu jest również to, że wprowadza on monitoring realizacji praw osób niepełnosprawnych. Instytucja monitorująca będzie identyfikować realne bariery istniejące w życiu osób niepełnosprawnych i przedkładać powołanym do tego organom możliwości ich likwidacji. Nie chodzi przy tym o nasuwające się jako pierwsze skojarzenie bariery architektoniczne, ale przede wszystkim skupi się na likwidacji ograniczeń prawno-proceduralnych, które utrudniają dostęp do korzystania z usług świadczonych przez różnego rodzaju instytucje publiczne.

Podkreślić bowiem należy, że choć w Polsce osoby niepełnosprawne mają zapewnioną równość na poziomie prawa, to w praktyce nadal napotykają one na wiele barier, które utrudniają lub uniemożliwiają im korzystanie z tej równości.

Mam nadzieję, że konwencja zmieni społeczne postrzeganie niepełnosprawności tak po stronie osób dotkniętych niepełnosprawnością jak i tych, którzy mają szczęście obserwować ją jedynie z boku. Chodzi o zrozumienie, że osoba niepełnosprawna jest, jak każdy z nas osobą aktywną  i biorącą odpowiedzialność za swoje życie.

/-/ Killion Munyama

 

Komentarze

Brak wpisów.
Wpisz kod
* Pola obowiązkowe