Felietony Posła

Podwaliny pod przyszłość stawiamy już dziś

Opublikowano 7 kwietnia 2013 r., 17.00

Budowanie relacji między zarówno pojedynczymi ludźmi jak i całymi narodami rozpoczyna się od kontaktu. Ten ostatni podyktowany jest przeważnie interesem, który powoduje że wzajemnie się poszukujemy i nawiązujemy dialog. Dialog stanowi zaś podstawę do stworzenia wszelkiego typu relacji w tym gospodarczych, społecznych i kulturowych.

 

Dlatego z daleko idącą nadzieją patrzę na oficjalną wizytę Premiera Donalda Tuska w Nigerii, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia, i która będzie kolejną z cyklu m.in. po Chinach, Indiach i krajach arabskich otwierania się polskiej gospodarki na nowe, szybko rozwijające się rynki. Ja osobiście będę miał zaszczyt uczestniczyć jako członek delegacji do Nigerii.

 

Cel podróży szefa rządu, też został wybrany nieprzypadkowo - Nigeria to jeden z afrykańskich liderów gospodarczych. W latach 2001 - 2010 była czwartą, najszybciej rozwijającą się gospodarką światową ze średnią 8,9 proc. PKB na rok. Podstawą nigeryjskiej gospodarki jest przemysł wydobywczy, a eksport ropy to główne źródło dochodu narodowego. Ważnym elementem nigeryjskiej gospodarki jest, także produkcja skroplonego gazu LNG (co szczególnie interesujące w kontekście budowy gazoportu w Świnoujściu). Nigeria importuje głównie maszyny, chemikalia, środki transportu, wyroby przemysłowe i żywność. Obroty handlowe między Polską i Nigerią od kilku lat systematycznie rosną. W 2011 r. polski eksport osiągnął wartość 63,8 mln euro a import 16,9 mln Euro. W pierwszym półroczu 2012 r. eksport wyniósł 29,5 mln euro, a import 6,6 mln euro.
Powierzchnia Nigerii wynosi ponad 923 tys. km², czyli trzy razy więcej od Polski. Nigeria jest najludniejszym krajem na kontynencie afrykańskim. Żyje w niej 164 mln ludzi. To ogromny i rosnący z roku na rok rynek, na którym są obecni m.in. Chińczycy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie. Interesują się nim również polskie firmy przemysłu wydobywczego, energetycznego i teleinformatycznego (projekty związane z budową kopalń węgla kamiennego i elektrowni węglowych, linii energetycznych, remontów istniejących elektrowni, wykorzystanie biomasy i biopaliw, wydobycie ropy naftowej.

 

Plan wizyty zakłada, że premier Donald Tusk spotka się m.in. z prezydentem, gubernatorami reprezentującymi wybrane stany oraz przedsiębiorcami. Weźmie udział w polsko - nigeryjskim forum gospodarczym. Premierowi towarzyszyć będą przedstawiciele polskiego biznesu, który ma sporo do zaproponowania nigeryjskim partnerom. Pamiętajmy bowiem, że polska gospodarka jest technicznie bardziej zaawansowana a nasze produkty, które w pełni odpowiadają zachodnio-europejskim normom jakościowym posiadają atrakcyjniejszą cenę, niż takie same produkty wytwarzane np.; w Niemczech, czy we Francji.

 

Otwarcie się na rynek Nigeryjski może stanowić tak potrzebny w dobie kryzysu bodziec do rozwoju, a w szerszym kontekście wpłynąć na poprawę bilansu handlowego naszego kraju. Poprawić kondycję zarówno polskiej jak i nigeryjskiej gospodarki i zapewnić, dzięki wymianie handlowej obopólną korzyść.

 

/-/ Killion Munyama