Felietony Posła

Zaufanie, które procentuje

Opublikowano 03 marca 2013 r., 20. 45

Mimo, że Polska podobnie jak większość krajów rozwiniętych boryka się ze spowolnieniem gospodarczym jako dłużnik cieszy się coraz większym zaufaniem inwestorów. Wdrażana od niemal dwóch lat reforma strukturalna długu publicznego polegająca na jego konsolidacji połączona z szeregiem reform i zapowiedzią kolejnych powodują, że jako płatnik cieszymy się coraz lepszymi opiniami, za którymi idzie tańszy kredyt. W zeszłym tygodniu Japan Credit Rating Agency podniosła rating Polski w walucie obcej do "A" z "A minus", w walucie lokalnej do "A plus" z "A". Agencja Bloomberg napisała, że podwyższenie ratingu wynika z poprawy sytuacji deficytu fiskalnego, który był jednym z ograniczeń dla ratingu.

 

Fakt podwyższenia ratingu Polski przez japońską agencję ratingową ma istotne znaczenie w kontekście dynamicznie rosnącego zainteresowania inwestorów z Azji polskimi obligacjami - nie tylko nominowanymi w jenach japońskich, dolarach i euro, ale również w złotych. Szczególnie w ostatnich miesiącach napływ kapitału z Azji na nasz tzw. rynek długu był bardzo zauważalny i w znaczącym stopniu odpowiadał za rekordowo niskie oprocentowanie obligacji.

 

Tani kredyt tak dla państwa, jak i dla każdego gospodarstwa domowego ma niezwykle istotne znaczenie dla przedsięwzięć finansowych jakie się podejmuje. Inwestycje mogą być bowiem realizowane niższym kosztem a w dłuższej perspektywie pozwala to na zmniejszenie obciążeń z nich wynikających. W skali globalnej na tańsze utrzymanie instytucji państwa.

 

Obecna komfortowa sytuacja na rynku polskiego długu wynika z wielu czynników. Przeszliśmy przez pierwszą falę kryzysu mogąc pochwalić się wzrostem gospodarczym. Wdrożyliśmy reformy, w tym tak niepopularną jak podwyższenie wieku emerytalnego i co najistotniejsze zmniejszyliśmy nasz dług w relacji do PKB w okresie, gdy inne kraje rozwinięte zadłużały się na potęgę. Obecnie biorąc pod uwagę, że zachodnioeuropejskie gospodarki są zadłużone i dość niemrawo podchodzą do cięć i reform na ich tle rośniemy na kraj o stabilnych gospodarczych fundamentach. Budujemy przewagę konkurencyjną poprzez obniżenie kosztów stałych związanych z długiem co zaprocentuje w latach najbliższych, kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą. Nie będziemy bowiem przytłoczeni tak jak kraje południa Europy długiem, który przy najmniejszym wahnięciu cyklu koniunkturalnego zaowocuje drastycznym podniesieniem podatków i koniecznością zaciskania pasa poprzez obywatel.

 

Powyższa sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby Polacy po raz drugi nie dali kredytu zaufania, a konkretniej możliwości rządzenia przez tę samą koalicję, zdolną kompromisowo działać dla dobra państwa i obywateli. Tylko poprzez długofalowe działanie można być skutecznym jeżeli chodzi o tak specyficzną dziedzinę, jaką jest gospodarka. Zaufanie, które Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymały od obywateli jest przekuwane w realne efekty poprawy gospodarczej, widoczne z dnia na dzień.

 

/-/ Killion Munyama