Felietony Posła 

Opublikowano, dnia 13 kwietnia 2014 r., godz. 20.00

Praca to niezwykle ważna część naszego życia. Nie tylko pozwala zarabiać pieniądze, ale daje też poczucie bycia potrzebnym, pozwala na spełnianie się tak zawodowo jak i w poczuciu każdej dobrze wykonanej roboty. Dlatego jednym z podstawowych zadań współczesnego państwa jest zorganizowanie jak najlepszego systemu pomocy dla osób, które z różnych względów szukają zatrudnienia. Powyższe słowa chciałbym odnieść do przyjętej niedawno nowelizacji przepisów dotyczących instytucji rynku pracy i promocji zatrudnienia. Nowelizacji niezwykle potrzebnej, gdyż wprowadzającej instrumenty przyczyniające się, do skuteczniejszego odnalezienia się na rynku przez osoby szukające zatrudnienia, a z drugiej strony stanowiącej wsparcie dla pracodawców, którzy w dużej mierze finansują wyżej wspomniane instytucje z opłacanych składek. 

Reforma ma być widoczna już od pierwszego kontaktu
 z instytucją. Każdemu zgłaszającemu się  tak poszukującemu pracy, jak i szukającemu pracowników będzie towarzyszył doradca. W przypadku bezrobotnego chodzi o przypisanie go do jednego z trzech profili. Od tego zostaną uzależnione dalsze działania.

Inaczej będzie prowadzona osoba szukająca konkretnej oferty, inaczej wymagający wsparcia w postaci szkolenia lub stażu. Jeszcze inaczej będą traktowane osoby oddalone od rynku pracy, długotrwale bezrobotne, wykluczone społecznie. Nimi zajmą się prywatne
agencje zatrudnienia lub trafią do realizowanego wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja. Chciałbym podkreślić ten moim zdaniem istotny element nowelizacji, jakim jest zaangażowanie prywatnych agencji zatrudnienia w proces przeciwdziałania bezrobociu. Oczywistym jest, że w prywatnych agencjach obowiązują prawa rynku, co oznacza efektywność w działaniu, nieskuteczna w swych decyzjach agencja nie utrzymałaby się na wolnym rynku, jak też konkurencyjne podejście w stosunku to klienta tj. bezrobotnego i pracodawcy, co przekłada się min. na lepszą jakość świadczonych usług, więcej opcji wyboru.

Nowelizacja wprowadza nowe narzędzia wsparcia: świadczenia aktywacyjne, pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też utworzenia nowego miejsca pracy, świadczenia aktywacyjne, szkolenia, jak również programy regionalne dostosowane w zależności do specyfiki poszukujących pracy w poszczególnych częściach kraju. Poza tym nastąpi podniesienie do 30 roku życia donośnie do osoby określanej jako młody szukający pracy. Urzędy w terminie do 4 miesięcy będą zobowiązane do przedstawienia im oferty szkolenia, stażu lub pracy. Pracodawcy zatrudniający takie osoby będą zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaś pracodawcy zatrudniający osoby powyżej 50 roku życia, także dostaną dofinansowanie.
 

Co cieszy rozwiązania przyjętej nowelizacji mają charakter kompleksowy, a tylko takie podejście może gwarantować skuteczność w praktycznym wdrażaniu.


/-/ Killion Munyama

 

Na tej stronie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące firmy oraz oferty.

Nowa strona internetowa

Cieszymy się niezwykle z możliwości udostępnienia nowej strony internetowej. Od teraz wszystkie najważniejsze wiadomości są zawsze dostępne w Internecie.