Poseł na Sejm RP dr hab. Killion Munyama

Dr hab. Killion Munzele Munyama Profesor ekonomii i finansów międzynarodowych,  samorządowiec i polityk pochodzenia zambijskiego, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji.  

Urodził się w Zambii, 10 lipca 1961 roku w Makala. Do Polski przyjechał w 1981 roku w ramach stypendium rządowego. Ukończył ekonomię  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1994 roku jest doktorem nauk ekonomicznych. W roku 2012 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. ”Economic Growth and Financial Development in Sub-Saharan African Countries” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Specjalizuje się w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych. Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 

W latach 2002-2006 był radnym powiatu grodziskiego, a w latach 2007-2011 pełnił funkcję radnego sejmiku województwa wielkopolskiego.

 

Od 2011 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, do którego ugrupowania należy od 2006 roku. Jako poseł na Sejm RP  obecnej kadencji pełni następujące funkcje: przewodniczącego Polskiej Sekcji Stowarzyszenia AWEPA, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, przewodniczącego Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej. Jest członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych.  Należy także do następujących grup parlamentarnych: Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna i Polsko- Tanzańska Grupa Parlamentarna. Jest również członkiem takich zespołów parlamentarnych jak: Parlamentarny Zespół Sportowy, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa i Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce zachodniej „ INPRONKO”.

 

W poprzedniej VII i obecnej VIII kadencji Sejmu RP, jest delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE), gdzie pełni funkcję zastępcy przedstawiciela.