Pracaw w Sejmie RP

Przynależność do zespołów parlamentarnych

  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO"
  • Parlamentarny Zespół Sportowy